مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

17 می 2021

عیسای حقیقت‌گو

محبت به معنای بی تفاوتی نسبت به گناه نیست. محبت مسیح همواره با اعلام حقیقت کامل و دعوت به توبه همراه بود. هرچند در مواردی افراد آزده خاطر می‌شدند اما محبت مسیح به معنی اعلام راستی و شفقت الهی به طور همزمان بود.