به ما مشورت بده - خدمات لیگونیر
فرزندان و همسرتان را محبت نمایید
23 آگوست 2021
اقتدار در خدمت و اعلام حقایق
23 آگوست 2021

به ما مشورت بده

تخمین تأثیری که ویلیام استیل بر نسل خادمین اواخر قرن بیستم داشت، ناممکن مینماید. گرچه وی اکنون در جلال آسمان و در حضور خداوند است، اما خدمتش ​​همچنان در قرن بیست و یکم بر خادمین مسیحی دو سوی اقیانوس اطلس تأثیرگذار است. شک ندارم که این تاثیر دههها و حتی قرنها ادامه خواهد داشت. خدمت پنجاه و دو ساله‌ی وی در کلیسای جنوبی گیلکامستون در گلاسگوی اسکاتلند تأثیر فراگیری بر خدمات شبانی و موعظات تشریحی داشت. این امر تا حدی به این دلیل بود که ویلیام استیل زندگی خود را وقف مردان جوانانی کرده بود که برای خدمت آماده می‌شدند. برخی خادمین دوست‌داشتنی و باعطیه از سراسر جهان برای آموختن از ویلیام استیل زمانی را در کلیسای وی با او سپری کردند. ویلیام استیل از هر نظر یک مشاور عالی در امر خدمت بود.

به عنوان یک خادم جوان بارها شنیدهام که سینکلر فرگوسن در مورد تأثیری که ویلیام استیل بر زندگی و آمادگیش برای خدمت داشته، صحبت میکند. وی از صمیم قلب سپاسگذار شیوههایی است که مشاورش به او آموخته است و من قلباً مشتاق داشتن چنین تجربه‌‌ی مبارکی هستم. گرچه به نظر دو مانع وجود داشت. اول، ترس از پذیرفته نشدن. بسیار خجالت میکشیدم از مردانی كه تحسینشان میكنم، بخواهم به من مشاوره بدهند، زیرا فکر می‌کردم شاید نپذیرند. دوم، بیعلاقگی بود. خادمینی که بیشتر تحسینشان میکردم، به ظاهر آن قدر سرگرم خدمت بودند که وقت نداشتند خادم جوانانی را راهنمایی کنند. هرقدر ترس و خجالت‌ کشیدن من درست یا غلط بود، از یک چیز مطمئنم: من چیزی نمی‌پرسیدم و آنها هم پیگیر نبودند. ضمن گفتگوهایم در طی سالها با سایر خادمین‌، متوجه شدم آنها هم همین تجربه را داشتهاند.

وقتی بزرگ می‌شدم پدرم دعا میکرد، باشد که خداوند «ما را بیش از سنمان حکمت دهد.» یکی از راههایی که خداوند به چنین دعایی پاسخ میدهد، قرار دادن افراد حکیم و باتجربه در زندگی ماست تا ما را راهنمایی کنند. ما به شدت به حکمت کسانی که در راه رشد ملکوت خدا زحمت کشیده و با شجاعت در مقابل طوفان‌ها ایستادگی کرده‌اند نیازمندیم. همانطور که آیزاک نیوتن به خوبی بیان میکند: «اگر آینده را دیدهام، فقط به دلیل استادن بر دوش افراد بلند قامت است.» اگر قادریم از مطالعه‌ی افراد پیش از خودمان که این مسیر را رفتهاند، بهرهمند شویم، پس می‌توانیم دوستی و مشاوره‌ی کسانی که خود را وقفمان کردهاند بپذیریم.

 

مشاوره در کتاب مقدس امری بنیادین است. چه در شریعت، کتب حکمت، انبیا، اناجیل، اعمال رسولان و یا رسالات عهد جدید، نمونههای مشاوره در کتاب مقدس فراوانند. مثلاً موسی به یوشع مشاوره داد، داوود به سلیمان مشاوره داد (به ده گفتگوی پدر و پسر در امثال سلیمان توجه کنید)، ایلیا به الیشع مشاوره داد، عیسی به شاگردان خود مشاوره داد، پطرس به یوحنای مرقس مشاوره داد و پولس رسول در تمام زندگیش نه تنها در خدمت کلیسا بود، بلکه در مسیر راهنمایی و مشاوره‌ی پسر روحانیش تیموتائوس می‌کوشید.

همچنین تاریخ کلیسا مملو از شواهدی است که نقش مهم مشاوره دادن و راهنمایی را در کلیسا نشان می‌دهند. یوحنای رسول یکی از شبانان و الهیدانان اولیه‌ی کلیسا یعنی پولیکارپ را مشاوره می‌داد، کسی که به نوبه‌ی خود مشاور ایرنیوس اهل لیون بود. آمبروس اهل میلان به راهنمایی و مشاوره‌ی آگوستین اهل هیپو پرداخت. آگوستین اعتراف میکند که:

آن مرد خدا مرا مانند پدری پذیرفت و با مهربانی مراقبم بود و با خیرخواهی چون یک شبان تبدیل زندگی مرا نظاره می‌کرد. نسبت به او محبت داشتم. . . یک مرد دوست داشتنی. مصّرانه از او خواستم به مردم موعظه كند. . . . مشتاقانه به حرفهایش دل باختم.

پشتوانه‌ی مارتین لوتر، یوهان فون اشتاوپیتس بود . جان کلوین تحت شاگردی ویلیام فارل بود. این فهرست همچنان ادامه دارد.

ما به شدت به مردان و زنان باسابقه، مومن و حکیم نیاز داریم که با فداکاری خانه، قلب، ذهن و زندگیشان را برای مردان و زنان جوانتر بگشایند. ما به زنان و مردانی نیازمندیم که آنچه را طی سالها آموختهاند به ما بیاموزند و الگویی برای پیرویی باشند. اما مهمتر از آن، به مردان و زنان باتجربه و با محبتی نیاز داریم که در چالشهای پیشروی روزانهمان در زندگی و خدمات‌مان همچون دوست همراهمان شوند. لطفاً به ما مشورت دهید.

این مقاله در مجله تیبل‌‌تاک منتشر شده است.

نیکولاس تی باتزیک
نیکولاس تی باتزیک
کشیش نیکولاس تی باتزیک (@Nick_Batzig) دستیار ویراستار در سازمان لیگونیر است. وبلاگ: Feeding on Christ.