تعلیم مقدّماتی

همه‌ی مسیحیان باید پایه‌های ایمان مسیحی را به‌خوبی آموخته باشند تا بتوانند به‌سوی بلوغ، پیش روند. در این دسته از درس‌ها، دکتر آر. سی. اسپرول، توضیحی مختصر از آموزه‌های اساسی مسیحیّت را از اعتقادنامه‌ی رسولان ارائه می‌دهد. این سری درس‌ها به‌ویژه برای آن دسته از افرادی سودمند است که پیش‌زمینه‌ی مسیحی نداشته و نیاز دارند که آموزه‌های بنیادین مسیحیّت را فرا گیرند. این ویدیوها و راهنماهای مطالعه به کسانی که در کلاس‌های عضویت کلیسا، تصدیق ایمان یا شام خداوند، تعلیم می‌دهند؛ کمک می‌کند تا اصول ایمان مسیحی را به شاگردان خود آموزش دهند.

BT1

وقتی یک مسیحی می‌گوید "من ایمان دارم" این گفته‌ی او چه مفهومی دارد؟ ایمان چیست؟ آیا ایمان کافی است؟ دلیل و منطق در مسائل مربوط به ایمان چه جایگاهی دارد؟ آیا شکافی ثابت و ابدی بین ایمان و منطق موجود است؟ دکتر اسپرول با در نظر داشتن این پرسش‌ها در این پیغام، دلیل نیکو و منطقی ایمان مسیحیان را به ما تعلیم می‌دهد.

درس 1: ایمان چیست؟

BT2

وقتی خداوند عیسی دعا کردن را به شاگردانش آموخت، با این کلمات آغاز فرمود: "ای پدر ما". پدر خطاب کردن خدا، امتیازی غیرقابل وصف است که به فرزندان خدا داده شده است. امّا آیا‌ بی‌ایمانان می‌توانند خدا را پدرشان خطاب کنند؟ آیا همه‌ی انسان‌ها در زیر چتر پدری خدا برادر و خواهر هستند؟ دکتر اسپرول در این پیغام با نام "خدای پدر"، درک کتاب‌مقدّسی را از پدر بودن خدا به ما می‌آموزد.

درس 2: خدای پدر


BT3

نام یونانی عیسی که برگردان نام عبری یِشوعا است، به‌معنای "یهوه نجات می‌دهد" است. در زمان عیسی امّا بسیاری این نام را داشتند. لیکن چه چیزی درباره‌ی عیسی مسیح وجود دارد که او را از همه‌ی دیگر انسان‌ها جدا می‌کند؟ پاسخ این پرسش، در لقب‌ها و عنوان‌های عیسی یافت می‌شود. دکتر اسپرول در پیغام "شخص و کار مسیح"، معانی غنی عنوان‌ها و لقب‌های گوناگونی را که به عیسی نسبت داده شده، کاوش می‌کند.

درس 3: شخص و کار مسیح (بخش 1)

BT4

اعتقادنامه رسولان یک نماد راست‌دینی است که از همان سده‌های نخستین، پذیرشی جهان‌شمول در کلیسا یافته است. یک مسیحی می‌تواند ازطریق این اعتقادنامه، ایمان خود را به خدای تثلیث، به یگانه کلیسای حقیقی، به آمرزش گناهان و به امید حیاتی که از آن پس دارد، اعتراف نماید. حال پرسش این‌جاست که یک فرمانروای بت‌پرست رومی چه ربطی به همه‌ی این مقوله‌ها دارد؟ چرا مردی که اجازه داد پسر خدا بر صلیب شود، نامش در این اعتقادنامه‌ی مسیحی آورده شده است؟ دکتر اسپرول در این پیغام، نه‌تنها به دلیلی تاریخی، بلکه از منظری الاهیّاتی این موضوع می‌پردازد که چرا نام پنتیوس پیلاتس در این اعتقادنامه آورده شده است.

درس 4: شخص و کار مسیح (بخش 2)


BT5

کار روح‌القدس چیست؟ خدمت او چیست؟ نقش او در زندگی یک فرد ایمان‌دار و در حیات جمعی کلیسا چیست؟ دکتر اسپرول در این پیغام، نقش روح‌القدس را در زندگی شما و در حیات کلیسا تعلیم می‌دهد.

درس 5: روح‌القدس و کلیسا

BT6

نیاز عظیم و مشترک همه‌ی انسان‌ها که بر همه‌ی دیگر نیازهای ایشان برتری دارد، نیاز به آمرزش است. دکتر اسپرول در این پیغام، درحالی‌که از بزرگ‌ترین نیاز ما و والاترین واکنش و پاسخی که خدا مهیّا فرموده می‌گوید، وعده‌ای سه‌گانه به همه‌ی کسانی می‌دهد که به مسیح ایمان دارند "آمرزش، رستاخیز و حیات جاودان".

درس 6: آمرزش، رستاخیز و حیات جاودان