کلمه جسم گردید: بیانیه‌ی خدمات لیگونیر در مورد آموزه‌ی مسیح‌شناسی

ما معترفیم به این سرّ و اعجاز

جسم پوشیدن خدا

و در نجات عظیم خود وجد می‏کنیم

به وساطت عیسای مسیح، خداوندمان.

 

پسر، به همراه پدر و روح‌القدس

همه‌ چیز را آفرید

همه چیز را حفظ کرده

و همه‌ چیز را تازه می‌سازد.

خدای حقیقی،

حقیقتا انسان شد

دو ذات در یک شخص.

 

او از مریم باکره متولد شد

و در میان ما زندگی کرد.

مصلوب شد، مُرد، و مدفون گردید،

در روز سوم زنده شد،

به آسمان صعود نمود

و در جلال و داوری

دوباره بازخواهد گشت.

 

او شریعت را

برای ما نگاه داشت،

برای گناه کفاره کرد،

و غضب خدا را فرو نشاند.

او جامه‌ی ملوث ما را گرفت

و به ما

ردای عدالت خود را بخشید.

 

او نبی، کاهن، و پادشاه ما است،

کلیسای خود را بنا نموده،

برای ما شفاعت،

و بر همه ‌چیز سلطنت می‌کند.

 

عیسای مسیح، خداوند است؛

ما نام قدوس او را تا ابد می‌ستاییم.

آمين.