آر. کارلتون وِین, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

9 می 2022

مطالعه‌ی کتاب‌‌مقدس و به‌کار بردن الهیات

مطالعه‌ی الهیات کتاب‌مقدسی، با شناخت این موضوع آغاز می‌شود که کتاب‌مقدس یگانه زیربنا و تنها منبع خطاناپذیر برای یک الهیات واقعی است. الهیات صحیح در مورد خدای پرجلالی است که کتاب‌مقدس برای ما آشکار نموده، پس تحصیل آن الهیات هدفی مناسب برای تمامی خواندگان کتاب‌مقدس است.