اریک بی. واتکینز, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 نوامبر 2021

موفقیت کاری

در پرتوی انجیل عیسی مسیح ما باید نسبت به موضوع موفقیت دیدگاهی متفاوت از دنیا داشته باشیم. هرچند نتایج گناه در تمامی کارهایی که انجام می‌دهیم دیده می‌شود، اما کار مسیح ما را رهایی داده و دیدگاه ما را نسبت به همه چیز حتی زحمات کاری ما تغییر می‌دهد.