مایک پلمن, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

23 آگوست 2021

شادی آمیخته با ناله‌مان

شادی ما در مسیح و نجاتی است که برای ما با قربانی شدنش مهیا ساخته است. رشد در این شادی در دنیای سقوط کرده در گناه هرچند همراه با ناله اما با تعمق در کلام خدا و تنفر از گناه و امداد جستن از تسلی بخش‌مان روح قدوس خداوند میسر است.