رابرت رُتول - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

11 ژانویه 2024

تولیپ چیست؟

اگر خدا بنا بر انتخاب خود، برگزیدگان را نجات دهد، آنان باید پایدار باقی بمانند. این تعلیم به‌وضوح در کتاب مقدس ذکر شده است. مسیح می‌گوید که هیچکس نمی‌تواند آنان را از دستان پدر بگیرد (یوحنا ۱۰: ۲۹). «هیچکس» یعنی حتی ما- حتی ما نیز نمی‌توانیم خودمان را از دستان او بگیریم.
5 ژانویه 2023

اول یوحنا ۲: ۲۷

خداوند به افراد خاصی شفافیت اندیشه و بیان عطا می‌کند تا کلام خدا را در زمینه‌ی اصلی آن درک کنند و سپس برای دیگران توضیح دهند. اما هیچ‌یک از ما به معلم بشری نیاز نداریم که ادعا کند نوعی متفاوت از مسح که روح به ما عطا می‌کند را دریافت کرده است.
14 اکتبر 2022

مکاشفه‌ی مشیت الهی در کتاب‌مقدس

با این که مشیت خدا بر همه چیز حاکم است، او یک عروسک‌گردان بزرگ نیست که همه‌ی رشته‌ها را به گونه‌ای بکشد که تصمیمات ما واقعاً از آن ما نباشد، انگیزه‌های ما مهم نباشد، و ما هیچ تأثیر واقعی بر سیر تاریخ نداشته باشیم.
3 آوریل 2021

توقف‌باوری

 آیا عطایایی که رسولان توسط آنها کلام و قدرت مسیح را به مردم شناسانیده و کلیسا را گسترش دادند همچنان به افراد داده می‌شود؟ تعلیم کلام خدا و تاریخ کلیسا به ما نشان می‌د‌هد که خداوند بعد از مکتوب شدن کلامش و گسترش کلیسایش اعطای عطایای نشانه‌ای شفا، نبودت، تکلم به زبان‌ها و معجزات را متوقف نموده.
31 مارس 2021

پسر داوود

آدم، پدر نسل بشر است. عیسی به عنوان پسر خدا، نه تنها نماینده نسل داوود هست بلکه نماینده‌ی نسل آدم نیز هست و با فدیه جان خود بر روی صلیب، بخشش از گناهان، رستاخیز و حیات ابدی را به ایمانداران خود خواهد بخشید.