استیفن جی. نیکولز, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

15 سپتامبر 2021

تاریخ خدمات لیگونیر

محبت و علاقه‌ی آر.‌ سی. به حقیقت، نیکی و زیبایی خدا بخشی از شالوده‌ی خدمات لیگونیر بود. ما برای این پنجاه سال گذشته شکرگزار هستیم. اما باشد که مغرور نگردیم. لیگونیر به کلیسا خدمت می‌کند، و در این راه از رحمت ابدی خدای قدوس برخورداریم.