توماس کین - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

28 مارس 2024

دروازه‌ها

مزمورنویس از مکان مقدس خداوند صحبت می‌کند و آن را به مثابه‌ی نوعی شهر توصیف می‌کند. هنگامی که پادشاه وارد شهر می‌شود، دروازه‌ها برای استقبال از او گشوده می‌شوند. این امر نشان‌دهنده‌ی پیروزی و جشن است.
2 سپتامبر 2022

مَثَل گنج در زمین و مروارید گران‌بها

زیبایی و شکوه ملکوت خدا چنان است که هرکس آن را می‌یابد و متوجّه اهمیت آن می‌شود، در واکنش به آن با شادی و بدون احساس از دست دادن حاضر است برای آن هر چیز را قربانی کند.