جهنم

شماره‌ی فوریه‌ی ۲۰۱۴ تیبل‌تاک به بررسی آموزه‌ی کتاب‌مقدسی مجازات ابدی می‌پردازد. این آموزه در سال‌های اخیر تحت حملات فزاینده‌ای بوده است؛ نه تنها از سوی افراد خارج از کلیسا که به طور کل این آموزه را مورد تمسخر قرار می‌دهند، بلکه از طرف افرادی درون کلیسا نیز که به دلایل اشتباه این آموزه را رد می‌کنند. افراد بسیاری استدلال می‌کنند که آموزه‌ی جهنم، ناعادلانه است. تعداد دیگری اینطور استدلال می‌کنند که بی‌محبتی است. برخی اینگونه استدلال می‌کنند که این آموزه با تفکر پیروزی خدا بر شیطان، ناسازگار است. دلایل زیاد و متنوعی برای رد آموزه‌ی جهنم وجود دارد، اما سوال اساسی یک چیز است: خدا چه گفت؟ وقتی ما بر این سوال متمرکز می‌شویم، پاسخ واضح است. تعلیم ثابت کتاب‌مقدس این است که آنانی که مسیح را رد می‌کنند، به دریاچه‌ی آتش افکنده خواهند شد، که در آنجا تا به ابد مجازات شوند.
 

 
17 آوریل 2020

نیست گشتن یا مجازات ابدی؟

نیست گشتن بدان معناست که افراد گناهکار بعد از رفتن به جهنم و پرداخت جریمه‌ی گناهانشان برای همیشه نابود می‌شوند.
18 می 2020

موعظه‌ی خشم خدا

خدمت صادقانه‌ی منبر، مستلزم اعلام توأمان داوری و فیض است. کلام خدا شمشیر تیز دو لبه‌ای است که نرم می‌کند و سخت می‌سازد؛ تسلی می‌دهد و می‌آزارد؛ نجات می‌بخشد و ملعون می‌کند.
25 می 2020

شواهد کتاب‌مقدسی برای جهنم

جهنم! این آن چیزی است که ما مستحق آن هستیم. ما اینقدر گناهکار هستیم. این آن چیزی است که مسیح به خاطر ما متحمل شد. و این باید ما را بر آن بدارد که انجیل را به اشتراک بگذاریم.