پنج تنها (سولا)

شماره‌ی نوامبر ۲۰۱۲ تیبل‌تاک شامل مقالاتی درباره‌ی بررسی پنج تنهای (سولا) اصلاحات پروتستان در قرن شانزدهم است. پنج تنها که توسط اصلاحگران در پاسخ به سوءاستفاده‌ها و خطاهای کلیسای کاتولیک روم تنظیم شد، اصول بنیادین ایمان مسیحی را بیان می‌کنند. این شماره به بررسی هر یک از پنج مورد به طور جداگانه می‌پردازد، و نویسندگان به توضیح دیدگاه اصلاحات (ریفرمد) درباره‌ی این ارکان آموزه‌ای صحیح درباره‌ی ایمان، حیات، و عمل بدن مسیح می‌پردازند.
 

 
16 آوریل 2020

تنها مسیح

الاهیات اصلاحات اظهار می‌کند که کلام خدا و تعلیم آن درباره‌ی فیض و ایمان تاکید دارد که نجات تنها به وسیله‌ی مسیح (سولُس کریستوس) است – که یعنی، مسیح تنها نجات‌دهنده است (اعمال ۴: ۱۲).