محبوب خدا

محبوب خدا

انواع محبتی که مورد پذیرش دنیای سقوط کرده‌ی ماست، در بهترین حالت سایه و در بدترین حالت انحراف تعمدی از محبت حقیقی تعریف شده از سوی خدایی است که خودش محبت است. محبت خدا چیست و محبوب خدا بودن یعنی چه؟ در این سری دروس، آر. سی. اسپرول تعلیم کتاب‌مقدس پیرامون محبت الاهی و مفاهیم آن در این زمینه که چگونه باید خدا و یکدیگر را محبت کنیم، بررسی می‌کند.