محبوب خدا

انواع محبتی که مورد پذیرش دنیای سقوط کرده‌ی ماست، در بهترین حالت سایه و در بدترین حالت انحراف تعمدی از محبت حقیقی تعریف شده از سوی خدایی است که خودش محبت است. محبت خدا چیست و محبوب خدا بودن یعنی چه؟ در این سری دروس، آر. سی. اسپرول تعلیم کتاب‌مقدس پیرامون محبت الاهی و مفاهیم آن در این زمینه که چگونه باید خدا و یکدیگر را محبت کنیم، بررسی می‌کند.

Loved by God 1

کتاب‌مقدس به ما می‌گوید که خدا محبت است. به همین دلیل، بسیاری از مسیحیان با دلیری اعلام می‌کنند که خدای‌شان خدای محبت است. آیا ممکن است که خدای محبت که برخی مردم درباره‌ی آن حرف می‌زنند، در واقع یک بت باشد؟ اگر چنین است، پس چگونه باید اول یوحنا ۴: ۸ را درک کنیم؟ در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی ماهیت خدای محبت و این مفهوم که چگونه باید یکدیگر را محبت کنیم، به ما تعلیم می‌دهد.

درس ۱: خدا محبت است

Loved by God 2

ما به دلیل محدودیت‌های وجودی خود وسوسه می‌شویم که محبت را فقط در شرایط زمان و مکان درک کنیم. تقریبا به‌طور پیش‌فرض محبت خدا را در متن خلقت محدود می‌کنیم. با این حال، فراموش می‌کنیم که محبت خلق نشد. هدف محبت خدا قبل از آنکه قوم خود را خلق کند چه بود؟ خدا چه نوع محبتی نسبت به خود و فرزندانش دارد؟ در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی ماهیت ازلی و جاودان محبت خدا و اینکه چگونه آن را دریافت می‌کنیم، بحث می‌کند.

درس 2: محبت جاودانی خدا


Loved by God 3

ممکن است با نگاه به دنیای پیرامون‌مان به این حقیقت پی نبریم اما وفاداری خصوصیتی ضروری و حیاتی برای بقا و دوام هرگونه رابطه است. هنگامی که اعتماد از بین می‌رود و خیانت صورت می‌گیرد، ازدواج‌ها، کسب و کارها و سازمان‌ها تا حدود زیادی آسیب‌پذیر می‌شوند. آیا وفاداری حقیقی هنوز هم دست‌یافتنی است؟ در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی وفاداری خدا توضیح می‌دهد اینکه چطور می‌توان به او در اینکه هرگز قوم خود را ترک نمی‌کند اعتماد کرد.

درس ۳: محبت وفادار خدا

Loved by God 4

کلمه‌ی عبری حِسِد معمولا «رافت» یا «محبت پایدار» ترجمه شده است. این خصوصیت، مرکز محبت خداست و در زمان عهد قدیم و جدید یافت می‌شود. در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی عهدی جاودان که خدا با قوم خود می‌بندد تعلیم و نشان می‌دهد که هیچ چیز نمی‌تواند ما را از این محبت وفادارانه و تغییرناپذیر جدا کند.

درس ۴: رافت خدا


Loved by God 5

همه محبت جاودان خدا را دریافت نمی‌کنند. پس چگونه شخصی عضو خانواده‌ی خدا می‌شود؟ آیا همه به این فرزندخواندگی فراخوانده شده‌اند؟ آیا خدا موظف است محبت عظیم خود را به همگان بدهد؟ در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی حاکمیت برگزیننده‌ی حاکم خدا، دریافت‌کنندگان آن و پاسخ شایسته‌ی ما به آن بحث می‌کند.

درس ۵: محبت برگزیننده‌ی خدا

Loved by God 6

آیا حقیقت دارد که خدا گناهکار را دوست دارد اما از گناه متنفر است؟ آیا خدایی که محبت مطلق است نباید نسبت به نفرت از چیزی یا کسی ناتوان باشد؟ در این درس، دکتر اسپرول به محدودیت‌های محبت خدا و واقعیت خشم عادلانة او می‌پردازد.

درس ۶: نفرت خدا


Loved by God 7

خدا به‌عنوان داوری عادل و منصف که از مرگ انسان گناهکار و شریر خشنود نمی‌شود، همواره به کار درست حکم می‌کند و آن را انجام می‌دهد. داوری‌های او به طور جاودان بر اساس اراده‌ی نیکو و رحمت ذاتی او نسبت به قوم خود است. در این درس، دکتر اسپرول به این موضوع می‌پردازد که چگونه محبت خدا به شکلی جدایی‌ناپذیر به نیکویی او وابسته است، که نهایتا در برکات نیکوکارانه برای دنیایی نمایان شد که از او نفرت داشتند و او را لعن کردند.

درس ۷: محبت خیرخواهانه‌ی خدا

Loved by God 8

آیا خدا وعده می‌دهد که همیشه همه چیز را به خیریت تمام می‌کند؟ و اگر چنین است، آیا این وعده برای همه به یک میزان کاربرد دارد؟ در این درس، دکتر اسپرول بین مفهوم معاصر خودخشنودی بشری - که به نوعی به رضایت از خود توام با بی‌تفاوتی و خونسردی اشاره دارد - و محبت رضامند خدا که از رابطه با قوم بازخرید شده‌ی خود که در پسرش هستند خوشی و شادی می‌کند، تفاوت قائل می‌شود.

درس ۸: محبت خودشیفته‌ی خدا


Loved by God 9

در عهد جدید، کلمات یونانی متفاوتی برای «محبت» به کار رفته که هر کدام از آنها مفاهیم خاص خودشان را دارند. کدام یک از آنها محبت شما را نسبت به عیسی توصیف می‌کنند؟ کدام یک محبت خدا را نسبت به شما توصیف می‌کنند؟ چگونه باید به محبت عیسی نسبت به خودمان پاسخ دهیم؟ این محبت از چه لحاظ با محبتی که دنیا می‌تواند بدهد متفاوت است؟ در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی محبتی که عیسی به قوم خود می‌دهد، و اینکه چگونه در مقابل باید به یکدیگر محبت کنیم، بحث می‌کند.

درس ۹: محبت آگاپه

Loved by God 10

از آنجایی که مهربانی و محبتِ حلیم در شخصیت خدا ریشه دارد، مسیحیان باید در این خصوصیات رقابت کنند و آنها را نسبت به یکدیگر نشان دهند. اما وقتی مورد تحقیر، توهین، و یا افترا قرار می‌گیریم چطور می‌توانیم محبت نشان دهیم؟ در این درس، دکتر اسپرول شروع به شرح آیات آغازین تفسیر باشکوه پولس از مضمون و ماهیت این جلوه‌های محبت در اول قرنتیان می‌کند تا اهمیت و برتری فوق‌العاده‌ی محبت حقیقی را بر تمام چیزهای دیگر نشان دهد.

درس ۱۰: الگوبرداری از محبت خدا


Loved by God 11

چگونه محبت خدا نسبت به شما در زندگی‌تان با دیگران نمایان می‌شود؟ در این درس، دکتر اسپرول ما را به فصل معروف درباره‌ی محبت در اول قرنتیان می‌برد تا معیار کامل و بی‌عیب خدا از محبت را نشان داده و در عین حال آن را با شرایط روزمره‌ی زندگی‌مان مقایسه کند.

درس ۱۱: محبت پایدار