مبانی زندگی مسیحی

مبانی زندگی مسیحی

یک مسیحی کیست؟ معنای تعلق به کلیسا چیست؟ چطور می‌توانیم در فیض رشد کنیم؟ و چطور حیات مسیحی را تا به آخر ادامه می‌دهیم؟ نحوهٔ پاسخ ما به این سوالات تاثیر بزرگی بر دوران زندگی مسیحی‌مان دارد. در این مجموعه دروس، دکتر سینکلر ب. فرگوسن اصول زندگی مسیحی را با دقت توضیح می‌دهد و به ما کمک می‌کند که بدانیم معنای مسیحی بودن چیست و چگونه در وفور جلال خدا زندگی کنیم.