مبانی زندگی مسیحی

یک مسیحی کیست؟ معنای تعلق به کلیسا چیست؟ چطور می‌توانیم در فیض رشد کنیم؟ و چطور حیات مسیحی را تا به آخر ادامه می‌دهیم؟ نحوهٔ پاسخ ما به این سوالات تاثیر بزرگی بر دوران زندگی مسیحی‌مان دارد. در این مجموعه دروس، دکتر سینکلر ب. فرگوسن اصول زندگی مسیحی را با دقت توضیح می‌دهد و به ما کمک می‌کند که بدانیم معنای مسیحی بودن چیست و چگونه در وفور جلال خدا زندگی کنیم.


The Basics of the Christian Life 1

هر ایمانداری می‌تواند از توجه متفکرانه به اصول اولیه‌ی زندگی مسیحی بهره‌مند شود. یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که باید از خودمان بپرسیم، این است که مفهوم مسیحی بودن چیست؟ گاهی، پاسخ به چنین سوالی نیازمند آن است که بدانیم یک مسیحی چه چیزی نیست. در این درس، دکتر فرگوسن با استفاده از یوحنا باب 8، شرایط روحانی و ویژگی‌های غیرایمانداران را مرور می‌کند تا ما بتوانیم از خودمان این سوال را بپرسیم که آیا در تاریکی گام بر می‌داریم یا در نور.

درس ۱: یک مسیحی شدن

The Basics of the Christian Life 2

مفهوم مسیحی بودن چیست؟ با وجود اینکه هر ایمانداری می‌تواند به طور متفاوتی به این پرسش پاسخ دهد، اما کتاب‌مقدس یک چارچوب اساسی را ارائه می‌کند تا بدانیم که در نتیجه‌ی عمل رهایی‌بخش مسیح به چه کسانی تبدیل شدیم. در این درس، دکتر فرگوسن، دو هویت اساسی را که مشخصه‌ی مسیحیان است، و همچنین اهمیت این هویت‌ها را برای زندگی مسیحی بررسی می‌کند.

درس ۲: یک مسیحی بودن


The Basics of the Christian Life 3

فرهنگ غربی، فردگرایی را جلال می‌دهد، چنانکه مفهوم تعلق و عمل کردن در یک پیش‌زمینه‌ی جمعی، به طریق‌های بسیاری از بین رفته است. آیا مسیحیت با ایده‌ی فردگرایی سازگار است؟ در این درس، دکتر فرگوسن از کتاب‌مقدس نشان می‌دهد که هدف مسیح این است که جماعت پرستندگانی را بنا کند که نه تنها به او تعلق دارند، بلکه به یکدیگر نیز متعلق هستند.

درس ۳: تعلق به کلیسا

The Basics of the Christian Life 4

همه‌ی مسیحیان باید مشتاق رشد در ایمان‌شان باشند. اما این رشد چگونه اتفاق می‌افتد؟ خدا چه منابعی را فراهم کرده تا در انجام این هدف به ما توانایی ببخشد؟ در این درس، دکتر فرگوسن، یکی از طریق‌های مورد استفاده‌ی خدا برای رساندن ما به بلوغ روحانی را بررسی می‌کند: کلام او. ایمانداران از طریق کلام خدا تجهیز می‌شوند تا یک زندگی مسیحی وفادارانه داشته باشند.

درس ۴: ابزار فیض: کلام خدا


The Basics of the Christian Life 5

مسیحیان امتیاز فوق‌العاده‌ی حق دسترسی به خدای قادر مطلق در دعا را درک می‌کنند. با این حال، اکثر اوقات به این هدیه توجهی ندارند، آن را ‌اشتباه درک می‌کنند یا نادیده می‌گیرند. خدا با آگاهی از ضعف‌ها و تمایلات گناه‌آلود انسانی ما، با فیض خود از کلامش ما را راهنمایی کرده و با روحش به ما یاری می‌رساند تا به ما کمک کند که به ‌درستی دعا کنیم. در این درس، دکتر فرگوسن با نگاهی بر نحوه‌ی تعلیم دعا توسط عیسی به شاگردانش، به این موضوع رسیدگی می‌کند.

درس ۵: ابزار فیض: دعا

The Basics of the Christian Life 6

وقتی مسیحیان به تعمید فکر می‌کنند، آنچه غالباً به ذهن می‌رسد، مناظره و مباحثه درباره‌ی نحوه‌ی انجام آن است و اینکه چه کسی باید تعمید بگیرد. اما مهم‌ترین موضوع برای ما این است که درک کنیم چرا خدا نشانه و مُهر تعمید را به ما داده است. در این درس، دکتر فرگوسن اهمیت آیین‌های کلیسایی را توضیح می‌دهد و با دقت به تعمید عیسی پرداخته و مشاهده می‌کند که چگونه تعمید عیسی، مفهوم تعمید ما را روشن می‌سازد.

درس ۶: ابزار فیض: تعمید


The Basics of the Christian Life 7

شام خداوند توسط عیسی، پیش از مرگ و رستاخیزی که بعد از آن بود، آغاز شد. اگرچه مسیحیان با این عمل آشنا هستند و احتمالاً بارها در شام خداوند شرکت کرده‌اند، اما عمق درک درست مفهوم این آیین کلیسایی چقدر است؟ در این درس، دکتر فرگوسن هفت جنبه از شام خداوند را مورد بحث قرار می‌دهد تا به ایمانداران کمک کند که به درک کتاب‌مقدسی عمیق‌تر و بینشی درباره‌ی مفهوم حقیقی و اهمیت این شام دست پیدا کنند.

درس ۷: ابزار فیض: شام خداوند

The Basics of the Christian Life 8

مسیحی شدن یعنی انتقال از ملکوت تاریکی به ملکوت نور. وقتی این اتفاق می‌افتد، مسیحیان یک دشمن و حریف جدید هم به دست می‌آورند: شیطان. وقتی درباره‌ی ابلیس صحبت می‌کنیم، مسیحیان به ‌راحتی می‌توانند در یکی از این دو طریق خطا کنند: از یک طرف، می‌توانیم بیش از حد بر او تمرکز کنیم و از طرف دیگر، می‌توانیم قدرت تأثیر او را تشخیص ندهیم. در این درس، دکتر فرگوسن ماهیت دشمن ما و همچنین منابعی را که برای جنگ با او در دسترس ماست، توصیف می‌کند.

درس ۸: رویارویی با دشمن


The Basics of the Christian Life 9

اکثر مسیحیان در مقطعی این سوال را پرسیده‌اند که «اراده‌ی خدا برای زندگی من چیست؟» در دنیایی که مملو از مجموعه‌ی به ‌ظاهر بی‌پایانی از گزینه‌ها، فرصت‌ها و دو راهی‌های شخصی است، مسیحیان چگونه می‌توانند مسیری را انتخاب کنند که برای خداوند خوشایند است؟ در این درس، دکتر فرگوسن از سردرگمی مربوط به اراده‌ی خدا رمزگشایی کرده و کمکی عملی برای کسانی که مشتاق گام برداشتن مطابق آن هستند، فراهم می‌کند.

درس ۹: کشف اراده‌ی خدا

The Basics of the Christian Life 10

مسیحیان از سختی‌ها و دشواری‌های این زندگی معاف نیستند. در واقع، آنها غالباً نسبت به کسانی که به مسیح اعتراف نمی‌کنند، متحمل رنج‌های بیشتری می‌شوند. وقتی مسیحیان این واقعیت را درک نمی‌کنند، به‌ راحتی می‌توانند توسط کسانی که به ‌دروغ تعلیم می‌دهند که خدا فقط می‌خواهد آنها سلامت، ثروتمند و شاد باشند، فریب می‌خورند. در این درس، دکتر فرگوسن دیدگاه حقیقی و کتاب‌مقدسی رنج را با بررسی کتاب عبرانیان ارائه می‌کند.

درس ۱۰: تحمل سختی‌ها


The Basics of the Christian Life 11

مسیحیان فراخوانده شده‌اند که در دنیا باشند، اما از دنیا نباشند. اما ما چگونه می‌توانیم در این دنیا بدون به خطر انداختن ایمان‌مان زندگی کنیم؟ و چگونه ایمان ما می‌تواند بر اطرافیان‌مان تأثیر ابدی گذاشته و به جلب آنها به سوی خداوند عیسای مسیح کمک کند؟ در این درس، دکتر فرگوسن به کتاب اول پطرس می‌پردازد تا اصول و ساختار عملی را درباره‌ی نحوه‌ی شاهد وفادار بودن برای خداوند عیسای مسیح در این دنیا فراهم کند.

درس ۱۱: گام برداشتن به عنوان شاهد مسیحی

The Basics of the Christian Life 12

نویسنده‌ی عبرانیان برای ترغیب و تشویق ایمانداران نوشت تا به مسابقه‌ی ایمان ادامه داده و در میان مخالفت، جفا و دلسردی، نسبت به خداوند عیسای مسیح متعهد بمانند. در این درس، دکتر فرگوسن این مجموعه را با بازگشایی پیغام بزرگ عبرانیان جمع‌بندی می‌کند: هر آنچه مسیحیان برای مسیح از دست داده‌اند، در واقع آنها را تسلیم کرده‌اند تا گنج بسیار بزرگتری را در مسیح به دست آورند.

درس ۱۲: پایداری تا به آخر