قدّوسیّت خدا

مجموعه درس‌های "قدّوسیّت خدا" به مفهوم قدوسیت پرداخته و توضیح می‌دهد که چرا مردم از یک سو مجذوب و شیفته‌ی خدای قدوس می‌شوند و از سوی دیگر از او وحشت می‌کنند. این سری دروس، نگاه عمیقی بر شخصیت خدا داشته و ما را به درک تازه‌ای در زمینه‌ی گناه، عدالت و فیض رهنمون می‌کند. در نتیجه، ما را از وابستگی‌مان به رحمت خدا و عظمت قدوسیت پرجلال او آگاه می‌سازد. دکتر آر. سی. اسپرول می‌گوید: «قدوسیت خدا بر تک‌تک جنبه‌های زندگی‌ ما از قبیل اقتصاد، سیاست، ورزش و روابط عاطفی، یعنی تمام آنچه که ما با آنها سروکار داریم، تاثیر گذار است.»

Holiness 1

قدّوسیّت، هسته‌ی کانونی وجود خداست. هنگامی‌که اشعیاء، رویایی ازجانب خدا دید، سرافین پیرامون تخت پادشاهی خدا، فریاد برمی‌آوردند: «قدّوس، قدّوس، قدّوس»، که اعلانی از مهمّ‌ترین ویژگی شخصیّتی خدا به‌شمار می‌رود. در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی اهمیّت بنیادین قدّوسیّت، درمقام یک ویژگی بی‌همتا که تنها مختصّ خداست، به کنکاش می‌پردازد.

درس ۱: اهمیت قدّوسیّت

Holiness 2

روبه‌رو شدن با قدّوسیّت خدا، همواره، تجربه‌ای تکان‌دهنده و سخت است. در سراسر کلام مقدّس خدا، هرگاه انسان‌ها با خدا روبه‌رو می‌شوند، در پیشگاه او بر خود می‌لرزند. در این درس، دکتر اسپرول، شرح می‌دهد که وقتی اشعیاء رویایی می‌بیند، چه رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که این رویاء چگونه با الگوی کتاب‌مقدّسی واکنش انسانی به حضور خدا سازگاری و تطابق دارد.

درس ۲: زخم و آسیب قدّوسیّت


Holiness 3

به‌سبب وجود قانون اساسی ایالات متّحده، مفهوم مجازات بی‌رحمانه و غیرعادّی، باید برای آمریکاییان آشنا و ملموس باشد. انسان، کاملاً عادل و بدون خطا نیست و به‌سبب همین، آنان به حاشیه‌ای امن و چتری حمایتی علیه مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرعادّی، نیاز دارند. درمورد خدا امّا وضع بدین منوال نیست. تنها اوست که کاملاً عادل و بدون خطا است. در این درس، دکتر اسپرول، ما را یاری می‌کند تا ازطریق داوری خدا، قدّوسیّت او را تکریم کنیم و به ما نشان می‌دهد که خدا چگونه عادل و درعین‌حال، رحیم نیز هست.

درس ۳: قدّوسیّت و عدالت

Holiness 4

مارتین لوتر با مسأله‌ی قدّوسیّت خدا و گناه‌کار بودن انسان، دچار چنان چالشی بود که به مرز سرگشتگی و جنون رسیده بود. این کشمکش درونی، سبب شده بود که حتّی فریاد برآورد: «محبّت به خدا؟ گاه از او متنفّرم!». در این درس، دکتر اسپرول، نبرد درونی لوتر را یادآور می‌شود و شرح می‌دهد که انسان گناه‌کار، چگونه می‌تواند در پیشگاه خدایی قدّوس، حاضر شود – که همانا ازطریق عدالتی است که او در عیسی مسیح، فراهم آورده است.

درس ۴: جنون مارتین لوتر


Holiness 5

می‌توانیم درک نماییم که انسان‌ها در پیشگاه خدایی قدّوس، چه تجربه کرده‌اند، ولی شاید نتوانیم تعریفی از اصطلاح «قدّوس و پاک» یا مفهوم قدّوسیّت، آن‌چنان‌که در کلام مقدّس خدا به‌کار رفته است، ارائه دهیم. در این درس، دکتر اسپرول، معنا و مفهوم واژه‌ی «قدّوس و پاک» را بیان می‌کند تا ما بتوانیم لزوم و دربایست قدّوسیّت را در زندگی‌های خود و به‌ویژه در هنگامی‌که نام خدا را بر زبان می‌آوریم، مشاهده نماییم.

درس ۵: معنای قدّوسیّت

Holiness 6

حتّی در دوران خدمت و مأموریّت این جهانی عیسی، کسانی که از او پیروی می‌کردند، در حضور او واکنشی آمیخته به ترس، نشان می‌دادند. این ترس، به‌وضوح در واکنش شاگردان به آرام کردن توفان دریای جلیل، پیداست: آنان با شگفتی ابراز داشتند: «این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می‌کنند؟» در این درس، دکتر اسپرول، شرح می‌دهد که چرا حتّی نزدیک‌ترین دوستان و همراهان عیسی از او ترس داشتند و درعین‌حال، کاری جز پیروی او از ایشان برنمی‌آمد و می‌دانستند که جدا از او پاک و مقدّس، نمی‌توانستند بود.

درس ۶: قدّوسیّت مسیح