قدّوسیّت خدا

قدّوسیّت خدا

مجموعه درس‌های "قدّوسیّت خدا" به مفهوم قدوسیت پرداخته و توضیح می‌دهد که چرا مردم از یک سو مجذوب و شیفته‌ی خدای قدوس می‌شوند و از سوی دیگر از او وحشت می‌کنند. این سری دروس، نگاه عمیقی بر شخصیت خدا داشته و ما را به درک تازه‌ای در زمینه‌ی گناه، عدالت و فیض رهنمون می‌کند. در نتیجه، ما را از وابستگی‌مان به رحمت خدا و عظمت قدوسیت پرجلال او آگاه می‌سازد. دکتر آر. سی. اسپرول می‌گوید: «قدوسیت خدا بر تک‌تک جنبه‌های زندگی‌ ما از قبیل اقتصاد، سیاست، ورزش و روابط عاطفی، یعنی تمام آنچه که ما با آنها سروکار داریم، تاثیر گذار است.»