مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

17 آوریل 2020

تشخیص اراد‏ه‏‌ی خدا

به گواه تاریخ وقتی الهیدان‌ها در مورد اراده‌ی خدا تبادل نظر می‌کردند، گفتگوی آن‌ها اصولا در مورد خود خدا و به طور معمول موضوعاتی عمیق مانند، ذات خدا، احکام خدا، آزادی خدا، حاکمیت خدا و حکمت خدا بود. این به معنای نادیده گرفتن اراده‌ی خدا در تصمیمات بزرگ زندگی نیست.
17 آوریل 2020

نیست گشتن یا مجازات ابدی؟

نیست گشتن بدان معناست که افراد گناهکار بعد از رفتن به جهنم و پرداخت جریمه‌ی گناهانشان برای همیشه نابود می‌شوند.
16 آوریل 2020

تنها مسیح

الاهیات اصلاحات اظهار می‌کند که کلام خدا و تعلیم آن درباره‌ی فیض و ایمان تاکید دارد که نجات تنها به وسیله‌ی مسیح (سولُس کریستوس) است – که یعنی، مسیح تنها نجات‌دهنده است (اعمال ۴: ۱۲).
3 آوریل 2020

شکست و ناامیدی در کتاب‌مقدس

بله، شکست‌های کنونی‌مان باید ما را به سوی مسیح ببرند، اما باید ما را مشتاق آسمان نیز بسازند، تا به روزی بشتابیم که درد شکست و شکنجه‌ی ناامیدی برای همیشه نابود خواهد شد.
3 آوریل 2020

آنها را تعمید دهید

ما تعمید می‌دهیم، در نام خدای تثلیث زیرا خدا پسر خودش را فرستاد، او که روح خود را ریخته، و آسمان و زمین تازه را بنا کرده، ما را از گناهانمان پاک ساخته، و ما را با عیسی یکی کرده، یعنی آدم آخر، او که پیش قراول خلقت تازه است، آسمان و زمین تازه.