مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

9 مارس 2021

خوشا به حال آنان که برای عدالت جفا می‌بینند

آیا در جفاها و درها با مسیح یکی شده‌ایم؟ اتحاد با عیسی یعنی سهیم شدن در تمامی چیزهایی که متعلق به عیسی هستند، از جمله طرد شدن، ناسزا شنیدن، و جفا دیدن. اگر به راستی در این‌ها با او سهیم شویم پادشاهی آسمان از آن ما خواهد بود.
9 مارس 2021

خوشحال باشید چون شما را فحش گویند

آیا به خاطر پیروی مسیح، خدمت او، و بشارت انجیل او سختی دیده‌اید، یا تا به حال در پیروی مسیح مورد فحش و ناسزای مردم دنیا بوده‌اید؟ خداوند وعده داده است که در او شادمانی ابدی نصیب افرادی خواهد شد که در جفاها او را پیروی کرده‌اند.
3 مارس 2021

وفاداری و ثمربخشی

ثمربخشی در نهایت کار خداست، و به شرطی صورت می‌پذیرد که متعهد باشیم در تمامی جنبه‌های زندگی و در همه اموری که او دستور می‌دهد وفاداری خود را حفظ کنیم. پس باید متوجه باشیم که سخت‌کوشی مولفه‌‌ی اساسی زندگی مسیحی و کوشش وفادارانه است.
3 مارس 2021

نمونه‌هایی از خواندگی در کتاب‌مقدس

دلیل بودن من در این جهان؟ همه به نوعی در پی درک خواندگی خود هستند. اما موضوع مهم اینجاست، هرچند خداوند هر شخص را به کار و حرفه‌ای خوانده، اما درک کردن خواندگی به خودی خود باعث امنیت در برابر گناه و ایجاد رابطه با خداوند شود.
1 مارس 2021

ترس از مردن

یک مسیحی با اعتماد بر وعده‌های خداوند و ایستادن بر حقایق کتاب‌مقدس در مورد مرگ و حقایق بعد از آن می‌تواند بر ترس‌های خود غلبه کرده و مرگ را نه زمان از دست دادن‌ها، بلکه شروعی در ابدیت و در شادی دایمی در حضور پر جلال خداوند بداند.
1 مارس 2021

ترس آن که فرزندان خدا را نشناسند

خداوند خدای حفظ کننده‌ی وعده است و برای نجات سرکشان و دشمنانش یگانه پسرش را به جهان فرستاد و پسر یعنی عیسی مسیح برای ایجاد صلح خدا با انسان تا به مرگ آن هم مرگ بر صلیب مطیع شد.
1 مارس 2021

ترس از دوست داشته نشدن

دوست داشتنی که عیسی درباره‌اش می‌گوید محبت پدر به قومش به اندازه‌ی محبت او به خود عیسی است. در سراسر جهان هیچ احساسی عمیق‌تر از این یافت نمی‌شود.
1 مارس 2021

عمل کنندگان، نه آن‌ها که فقط شنونده هستند

بسیاری از مسیحیان، به ویژه مسیحیان جوان و کسانی که به تازگی ایمان آورده‌اند، نمی‌دانند برای مطالعه‌ی الهیات باید از کجا شروع کنند و باید به چه نحو پیش بروند. الهیات یعنی مطالعه‌ی عقاید و اعترافات تاریخی کلیسا، که خلاصه‌ها و شروح سودمندی برای آموزش کتاب‌مقدس محسوب می‌شوند.
1 مارس 2021

خادم وفادار

اساسی‌ترین کیفیت لازم برای رهبری فروتنی است، و فروتنی اصیل در شجاعت، شفقت و اعتقاد نهفته است. رهبر وفادار رهبری فروتن است که عمدتاً با محبت و نه با ترس رهبری می‌کند.