مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

10 فوریه 2021

خوشا به حال صلح‌کنندگان

هرچند صلح‌کنندگان در این دنیا زخم خورده و مورد دشمنی قرار می‌گیرند، اما ثمره‌ی کار آن‌ها صلح با خدا و مردم را در پی خواهد داشت. و نامی که به آن‌ها داده می‌شود باعث شرمساری نمی‌شود. بلکه آن‌ها پسران خدا خوانده خواهند شد.