مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

25 می 2020

ابزارهای معمول شاگردی

ابزارهای فیض راه‌هایی هستند که از طریق آنها گناهکاران به رابطه‌ای با مسیح قیام‌کرده وارد می‌شوند و شاگردان قدرت می‌یابند تا حیاتی قدردان داشته باشند و شاهدینی مسرور برای نجات‌دهنده‌ی خود باشند.
18 می 2020

قیام و عادل‌شمردگی

واضح است که عیسی در مرگ کفاره‌ای خود، به جای ما یا برای ما، رنج کشید. به طریق مشابه، قیام او نیز نه تنها به عنوان تبرئه یا ضامن خود او، بلکه به عنوان ضامن عادل‌شمردگی ما دیده می‌شود.
18 می 2020

موعظه‌ی خشم خدا

خدمت صادقانه‌ی منبر، مستلزم اعلام توأمان داوری و فیض است. کلام خدا شمشیر تیز دو لبه‌ای است که نرم می‌کند و سخت می‌سازد؛ تسلی می‌دهد و می‌آزارد؛ نجات می‌بخشد و ملعون می‌کند.
11 می 2020

خدا همیشه برای ما و خیریت ما می‌کوشد

مزمور ۱۸ به همه‌ی ما یادآوری می‌کند که خدا همیشه برای ما و خیریت ما می‌کوشد. یوحنای رسول می‌گوید: «او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است» (اول یوحنا ۴: ۴). لازم نیست بترسیم، زیرا خدا در وقت نیکوی خود ما را نجات خواهد داد.
10 می 2020

آیا خدا ظالم است؟

رنج و مصیبت باید جدی گرفته شوند و با حساسیت و مراقبت شبانی با آنها برخورد شود. اما ما چاره‌ی نهایی – و امید نهایی‌مان – را بر زمین نخواهیم یافت. فراغت نهایی از بی‌عدالتی، در منزلی جدید و ابدی پیدا می‌شود.
3 می 2020

زیستن به عنوان شهروندان دو تابعیتی

عیسی این را آشکار کرده بود که پادشاهی او «از این جهان» نیست (یوحنا ۱۸: ۳۶). پادشاهی او، که تحقیقا برای آینده‌ای است که خواهد آمد، وارد این جهان و این زمان حاضر شده بود.
26 آوریل 2020

آیا کتاب‌مقدس کلام خداست؟

بله، اگر ما کتاب‌مقدس را باور کنیم، به عیسی نیز ایمان خواهیم داشت. اما این نیز صحیح است که اگر به عیسی ایمان داشته باشیم، کتاب‌مقدس را باور خواهیم کرد.
26 آوریل 2020

قوم خدا در تبعید

این زندگی ما را تا حدودی شبیه زندگی ابراهیم می‌کند. ما در ایمان زندگی و رفتار می‌کنیم، می‌دانیم که وعده‌های خدا راست است هر چند زمانی که آنها اینطور به نظر نمی‌آیند.
23 آوریل 2020

آیا دعا فکر خدا را عوض می‌کند؟

هر آنچه خدا انجام می‌دهد ابتدا برای جلال خود اوست سپس برای منفعت ما. ما دعا می‌کنیم چون خدا به ما فرمان داده که دعا کنیم، زیرا او را جلال می‌دهد، و چون برای ما مفید است.