دبلیو. رابرت گادفِرِی, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

15 سپتامبر 2021

الهیات و کلیسا

خداوند کلام خود را برای کلیسا حفظ کرده است تا با تعلیم تمامیت کلام خدا به عنوان اساس الهیات مسیحی قوم خدا تقدیس شده و بسیاری با مسیح آشنا شوند.
1 ژوئن 2021

عادل‌شمردگی فقط به وسیله‌ی ایمان

ما معتقدیم نمی‌توانیم با شایستگی‌‌ها، کارها و رضایت‌های خودمان بخشایش از گناه و رستگاری را از پیشگاه خداوند کسب کنیم، بلکه این مهم به وسیله‌ی فیض، به خاطر عیسی مسیح و از طریق ایمان محقق می‌شود.
1 ژوئن 2020

رنج و جلال در مزمور ۲۲

مشکلات حقیقی و گریزناپذیر این دنیای سقوط‌کرده، باید ما را به سوی دعا سوق دهند. دعا باید ما را به یادآوری و تمرکز بر وعده‌های خدا سوق دهد؛ هم آنها که در گذشته محقق شده‌اند و هم آنها که ایمان داریم در آینده محقق خواهند شد.
11 می 2020

خدا همیشه برای ما و خیریت ما می‌کوشد

مزمور ۱۸ به همه‌ی ما یادآوری می‌کند که خدا همیشه برای ما و خیریت ما می‌کوشد. یوحنای رسول می‌گوید: «او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است» (اول یوحنا ۴: ۴). لازم نیست بترسیم، زیرا خدا در وقت نیکوی خود ما را نجات خواهد داد.