چرا مسیحیان باید کتاب‌مقدس را مطالعه کنند؟ | خدمات لیگونیر
چرا مسیحیان روز یکشنبه عبادت می‌کنند؟
22 ژوئن 2020
کتاب‌مقدس درباره‌ی اعتیاد چه می‌گوید؟
28 ژوئن 2020

چرا مسیحیان باید کتاب‌مقدس را مطالعه کنند؟

خیلی از مردم باور دارند که مطالعه‌ی الاهیات ارزش کمی دارد. آنها می‌گویند: «من به الاهیات احتیاجی ندارم؛ فقط لازم هست بدونم عیسی کیه.» با اینحال، الاهیات برای هر مسیحی غیر قابل اجتناب است. ما برای درک حقیقتی که خدا بر ما مکشوف کرده تلاش می‌کنیم – کاری که هر مسیحی‌ای انجام می‌دهد. بنابراین سوال این نیست که آیا ما درگیر الاهیات می‌شویم یا نه؛ بلکه سوال این است که آیا الاهیات ما صحیح است یا نه. مهم است که مطالعه کنیم و بیاموزیم چون خدا رنج زیادی برای مکشوف کردن خویش به قومش متحمل شد. او یک کتاب به ما داد، کتابی که قرار نیست روی طاقچه باشد و گل‌های خشک لای آن بگذاریم؛ بلکه تا خوانده شود، جستجو شود، هضم شود، مطالعه شود، و مهم‌تر از همه، درک شود.

یک متن مهم در نوشته‌های پولس رسول، در دومین نامه‌ی او به تیموتائوس یافت می‌شود: «تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود» (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶-۱۷). این متن باید نقطه‌ی پایانی بر این ادعاها باشد که ما به آموزه‌ها احتیاجی نداریم و یا آموزه‌ها ارزش ندارند. مطالعه‌ی دقیق کتاب‌مقدس سودمند است. چون کتاب‌مقدس توسط خدای قادر مطلق الهام شده است، یک دارایی ارزشمند و مفید به ما می‌دهد، و آن دارایی، آموزه است.

کتاب‌مقدس همچنین برای توبیخ نیز مفید است. دنیای آکادمیک انرژی زیادی صرف نقد کتاب‌مقدسی می‌کند، که گاهی آن را نقد اعلی می‌خوانند، و نقد تحلیلی کتاب‌مقدس است. با این‌حال، نقد کتاب‌مقدسی‌ای که ما باید درگیر آن شویم، به جای موضوع انتقاد، هدف را به ما ارائه می‌کند. به عبارت دیگر، کتاب‌مقدس «ما» را نقد می‌کند. وقتی کلام خدا را می‌خوانیم، کلام خدا گناه‌مان را به ما نشان می‌دهد. آموزه‌ی کتاب‌مقدسی انسان، درست مانند آموزه‌ی کتاب‌مقدسی گناه، شامل ما می‌شود و وقتی متن کتاب‌مقدس را می‌خوانیم، به خاطر گناهکاری‌مان توبیخ می‌شویم. شاید ما به نقد دوستان خود گوش ندهیم، اما حکیمانه است که به نقد خدا که در کتاب‌مقدس به گوش ما می‌رسد توجه کنیم.

کتاب‌مقدس برای اصلاح زندگی اشتباه و باور غلط مفید است. چندی پیش با درخواست یک دوست، مقاله‌ای از یک نویسنده‌ی برتر نیویورک تایمز خواندم درباره‌ی اینکه چطور یک واسطه‌ی روحی شویم و با مردگان ارتباط برقرار کنیم. نصف کتاب را خواندم و بعد آن را کنار گذاشتم. پلیدی‌های روحانی زیادی در کتاب بود؛ دروغ‌های زیادی که افرادی با حتی درکی ساده از شریعت خدا در عهد عتیق می‌توانستند آنها را تشخیص دهند. اینچنین منفعتی از اصلاح تعلیم غلط و زندگی اشتباه است که می‌توانیم از کتاب‌مقدس به دست بیاوریم.

در انتها، کتاب‌مقدس برای «تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.» هدف الاهیات تحریک خرد ما نیست بلکه تعلیم ما در راه‌های خدا تا بتوانیم به سوی بلوغ و پری اطاعت او رشد کنیم. به همین دلیل است که ما درگیر الاهیات می‌شویم.

این مقاله در وب‌سایت سازمان خدمات لیگونیر منتشر شده است.

 

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول، بنایانگذار سازمان خدمات لیگونیر و بنا کننده‌ی کلیسا Saint Andrew's Chapel در شهر سنفورد، ایالت فلوریدا بوده است. ایشان اولین ریس دانشگاه Reformation Bible College بوده و بیش از صد جلد کتاب به رشته تحریر درآورده که می‌توان به "قدوسیت خدا" اشاره کرد.