جیمز اِن. اندرسون, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 نوامبر 2021

از پیش‌برگزیدگی و اعمال انسان

درک صحیح الهیات اصلاحات (اصلاح‌گرا یا ریفورمد) و دیدگاه کلوینیزم به ما کمک می‌کند تا تفاوت‌های اساسی این دیدگاه را با فلسفه‌ی تقدیرگرایی به خوبی تشخیص دهیم. درک این الهیات به ما نشان می‌دهد که در نهایت خداوند حاکم و مقرر کننده‌ی امور است و تمامی انسان‌ها مسولیت شخصی در قبال اعمال خود دارند.