جان دی. پَین, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

23 آگوست 2021

اقتدار در خدمت و اعلام حقایق

اقتدار کلیسا توسط کلام زنده‌ی خداوند و خدمت مسیح توسط رهبران کلیسا در میان جماعت مقدسین اعمال می‌شود. رهبران سرسپردگان و اعمال کنندگان اصولی هستند که در کلام خدا مکتوب است و ایمانداران به سرسپردگی از رهبری خداترس و وفادار کلیسا خوانده شده‌اند.