آر. آلبرت مولر, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

28 ژوئن 2021

رهبری با اعتقاد راسخ

رهبری مسیحی بدون وفاداری و داشتن اعتقادی راسخ به اصول ایمان مسیحی صرفا یک مدیریت و برنامه‌ریزی امور به شیوه‌ی رهبران دنیوی است. رهبری مسیحی نه بر اساس استعدادهای ما بلکه بر اساس اعتقاد و یقین ایمان به حقایق کلام خدا شکل گرفته و هدایت می‌شود.