آر. سی. اسپرول, Author at خدمات لیگونیر - صفحه 13 از 16

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 فوریه 2020

درس ۱۴: چرا مسیح مُرد؟

اگرچه بعضی، عقیده‌ی کلی کفاره‌ی نیابتی را بی‌تمدنی می‌دانند، اما این تنها دیدگاه درباره‌ی کفاره است که کاملاً تقاضای عدالت خدا را اجرا می‌کند. دکتر اسپرول در این درس، اهمیت مرگ مسیح را به‌عنوان جایگزین ارائه می‌کند و معتقد است که عدم‌ پذیرش آموزه‌ی کفاره‌ی جایگزین برای گناه‌کاران، مهمتر از عدم پذیرش خودِ کتاب مقدس است.
3 فوریه 2020

درس ۱۳: کفاره‌ی نیابتی

دیدگاه کلاسیک درباره‌ی کفاره‌ی مسیح به‌عنوان اجرای نیابتی عدالت خدا، برای نجات ضروری است. دکتر اسپرول در این درس، جوانب مختلف کفاره‌ی مسیح را که در کتاب مقدس یافت می‌شود، توضیح می‌دهد.
3 فوریه 2020

درس ۱۲: مقام‌های مسیح

مقام‌های مسیح مربوط به نقش مسیح به‌عنوان واسطه است. مسیح در نقشه‌ی خدا برای فدیه، یک مقام سه‌گانه دارد که "میونیس تریپِلِکس" نامیده می‌شود. دکتر اسپرول در این درس توضیح می‌دهد که مسیح چگونه مقام‌های عهدعتیق را به‌عنوان نبی، کاهن و پادشاه ما به تحقق می‌رساند.
3 فوریه 2020

درس ۱۱: جایگاه‌های مسیح

جایگاه‌های مسیح به نقش یا عمل مسیح در زمان‌های مختلف در سراسر زندگی و هستی او اشاره می‌کنند. دکتر اسپرول در این درس، جایگاه‌های مسیح را از هستی او پیش از تجسم تا بازگشت نهایی‌اش تحت پوشش قرار می‌دهد.
3 فوریه 2020

درس ۱۰: اسامی مسیح

عناوین مختلف مسیح در تاریخ، توصیف‌کننده‌ی شخصیت و ماهیت او هستند. دکتر اسپرول در این درس، اسامی برجسته‌ی مسیح را که در عهدجدید یافت می‌شوند، بررسی می‌کند.
3 فوریه 2020

درس ۹: مسیح در اعتقادنامه‌ها

کلیسای اولیه با مباحثات زیادی درباره‌ی آموزه‌ی مسیح مواجه شد. هدف شورای نیقیه و کلسدون، شفاف‌سازی تعلیم کتاب مقدس درباره‌ی شخص مسیح بود. دکتر اسپرول در این درس، این مباحثات درباره‌ی شخص مسیح را توضیح می‌دهد و مسیح را به‌عنوان خدای حقیقی و انسان حقیقی توصیف می‌کند.
3 فوریه 2020

درس ۸: مسیحِ کتاب مقدس

مسیح‌شناسی، آموزه‌ی شخص و کار مسیح، برای الهیات مسیحی یک امر اساسی است. دکتر اسپرول در این درس، تصویری از پیچیدگی‌ها و عظمت مسیح را که از پیدایش تا مکاشفه اعلام شده، ترسیم می‌کند.
3 فوریه 2020

درس ۷: عهدها

خدا در کتاب مقدس بر اساس عهد با قومش ارتباط برقرار می‌کند. دکتر اسپرول در این درس، سه عهد اصلی را بیان می‌کند که به‌عنوان چارچوب کتاب مقدس عمل می‌کند.
3 فوریه 2020

درس ۶: انتقال گناه

ارتباط بین گناه آدم و گناهان بشریت در آموزه‌ی انتقال ماهیت گناه توصیف شده است. دکتر اسپرول در این درس، انتقال گناه آدم و انتقال عدالت مسیح به‌عنوان آدم دوم را مقایسه می‌کند.