آر. سی. اسپرول, Author at خدمات لیگونیر | صفحه 11 از 11

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

9 ژانویه 2011

درس 13: صفات انتقال‌پذیر

صفات انتقال‌پذیر خدا، صفاتی هستند که او با خلقتش تقسیم می‌کند. در این درس، دکتر اسپرول، صفات خدا را بررسی می‌کند و اهمیتشان برای زندگی خداپسندانه را توضیح می‌دهد.