آر. سی. اسپرول, Author at خدمات لیگونیر | صفحه 9 از 11

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 فوریه 2020

درس ۴: ماهیت گناه

غالباً از میزان کامل گناه و تأثیراتش در دنیا چشم‌پوشی شده، اما آموزه‌ی مسیحی گناه، وسعت مشکل را می‌بیند و آن را خیلی جدی می‌گیرد. دکتر اسپرول در این درس، تأثیر سقوط را در طبیعت، رابطه‌مان با خدا و روابطمان با دیگران توصیف می‌کند.
3 فوریه 2020

درس ۳: خلقت انسان

نظریه‌های گوناگون درباره‌ی تکامل و انسان‌گرایی، ادراک فرهنگ را درباره‌ی اصلیت و وجود انسان تغییر داده‌اند. دکتر اسپرول در این درس، انسان‌ها را از لحاظ شأن و مقامشان به‌عنوان موجوداتی که به‌صورت خدا آفریده شده‌اند، تعریف می‌کند.
3 فوریه 2020

درس ۲: فرشتگان و دیوها

انسان امروزی از هر چیز مافوق‌طبیعی انتقاد می‌کند، اما اعتقاد به فرشتگان و دیوها، بخش مهمی از ایمان مسیحی است. دکتر اسپرول در این درس، از کتاب مقدس استفاده می‌کند تا نقش ارواح خدمتگذار و واقعیت شیطان و دیوها را توضیح دهد.
3 فوریه 2020

درس ۱: خلقت از نیستی

خدا همه چیز را ایکس نیهیلو، "از هیچ" آفرید. با فرمان کلامش، همه چیز به‌وجود آمد. دکتر اسپرول در این درس، آموزه‌ی مسیحی خلقت را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که این با دیدگاه‌های دنیوی و بی‌خدا در مورد خلقت، چه تفاوتی دارد.
9 ژانویه 2020

درس 1: الهیات چیست؟

سردرگمی‌های زیادی درباره‌ی کلمه‌ی الهیات وجود دارد. درحالیکه اکثر رشته‌ها، از جمله زیست‌شناسی و جانورشناسی معمولاً قابل درک هستند، اما مطالعه‌ی خدا معمولاً یک مفهوم بیگانه است. در این درس، دکتر اسپرول اصطلاح الهیات را به‌عنوان موضوعی تعریف می‌کند که هر آنچه را که خدا به‌طور کلی و به‌طور خاص آشکار کرده، در برمی‌گیرد.
8 ژانویه 2020

درس 2: حوزه و هدف الهیات

چرا ما حتی بعد از اینکه بسیاری از محققان دانشمند، نظام‌های جامع فکری را تشکیل داده‌اند، به مطالعه‌ی الهیات ادامه می‌دهیم؟ در این درس، دکتر اسپرول توضیح می‌دهد که حوزه و هدف ما از مطالعه‌ی الهیات این است که نهایتاً از خدا تعلیم بگیریم و در اطاعت از او رشد کنیم.
7 ژانویه 2020

درس 3: مکاشفه‌ی کلی و الهیات طبیعی

درحالیکه کتاب‌مقدس منبع برتر مکاشفه درباره‌ی خداست، اما تنها منبع ما نیست. کتاب‌مقدس به ما می‌گوید که می‌توانیم به‌وضوح قدرت جاودانی خدا و ماهیت الهی او را در قلمرو خلقت ببینیم. در این درس، دکتر اسپرول، این حقیقت کتاب مقدسی را تأیید می‌کند که مکاشفه‌ی عام و الهیات طبیعی، کافی است تا مردم هیچ بهانه‌ای نداشته باشند.
6 ژانویه 2020

درس 4: مکاشفه‌ی خاص

درحالیکه خدا، خودش را در آفرینش به ما آشکار کرده، دانش ضروری برای نجات، فقط در کتاب‌مقدس برای ما آشکار شده است. در این درس، دکتر اسپرول معتقد است که خدا مکاشفه‌ی مستقیمی از خودش را از طریق کتاب‌مقدس به ما داده و عیسی مسیح، کمال مکاشفه‌ی خداست.
5 ژانویه 2020

درس 5: الهام و اقتدار کلام خدا

شعار نهضت اصلاحات، sola Scriptura یعنی "تنها کتاب‌مقدس" از اختلاف مارتین لوتر در مجلس شورای وُرمز سرچشمه می‌گیرد. اصلاح‌گرایان شدیداً معتقد بودند که کتاب‌مقدس، همان کلام خداست. در این درس، دکتر اسپرول تأکید می‌کند که چگونه موضع اصلاح‌گرایان درباره‌ی الهیات و اقتدار کتاب‌مقدس، به مطالعه‌ی الهیات در زمان حال مربوط است.