مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

5 می 2021

خدای روح‌القدس

روح‌القدس یکی از اقانیم تثلیث مقدس است. او در تمام عملکردهای خود اراده‌ی ذات مبارک تثلیث مقدس را انجام می‌رساند. توجه به عملکردهای روح‌القدس به عنوان یک نیرو یا قدرت و یا به شکلی مجزا از خدای پدر و خدای پسر دیدگاهی دور از مسیحت حقیقی می‌باشد.