شالوده‌ها، بخش دو

شالوده‌ها، بخش دو

دنیا از کجا آمد؟ چرا ما اینجا هستیم؟ تاریخ چه هدفی دارد؟ در این مجموعه‌، دکتر آر. سی. اسپرول، نقشه‌ی خدا را برای فدیه بررسی می‌کند. دکتر اسپرول پس از آشکار کردن اینکه خدا ما را به‌صورت خود و برای جلال خود آفرید، سقوط غم‌انگیز بشریت در گناه را بیان می‌کند. ما فقط با فیض خدا می‌توانیم به کفاره‌ی گناهمان و مصالحه با خالق‌مان دست یابیم، و او این عمل نجات را در پسرش، عیسی مسیح انجام داد.