آر. سی. اسپرول, Author at خدمات لیگونیر - صفحه 16 از 16

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

2 ژانویه 2020

درس 7: قانونی بودن

سؤال کتب رسمی می‌پرسد: ما چگونه بدانیم که کتاب‌های درست در کتاب‌مقدس قرار گرفته‌اند؟ در این درس، دکتر اسپرول، این سؤال را بررسی می‌کند و حوزه‌ی کتاب‌مقدس را مورد بحث قرار می‌دهد و اینکه گستره‌ی کتب رسمی کتاب‌مقدس تا چه اندازه پیش می‌رود.
1 ژانویه 2020

درس 8: کتاب‌مقدس و اقتدار

خدا به ما کتاب‌مقدس را نداده که یک آموزه‌ی انتزاعی باشد، بلکه این کلام الهی اوست که کاملاً ما را تجهیز می‌کند تا مردان و زنان خدا باشیم. در این درس، دکتر اسپرول به ماهیت، منشأ و اقتدار کتاب‌مقدس می‌پردازد و در نظر می‌گیرد که اقتدار کتاب‌مقدس چه ارتباطی با کلیسا دارد.
9 نوامبر 2019

درس 9: شناخت خدا

اگرچه شناخت ما از خدا، کامل و فراگیر نیست، اما همچنان می‌توانیم طوری درباره‌ی خدا صحبت کنیم که معنادار و حقیقی باشد. در این درس، دکتر اسپرول به ما یادآوری می‌کند که خدا با اصطلاحاتی با ما صحبت کرده که می‌توانیم درک کنیم و او ما را به صورت خودش آفریده که باعث می‌شود ارتباط معناداری بین ما و خدا وجود داشته باشد.
5 نوامبر 2014

درس 10: از یک ذات

وحدت خدا برای حیات مذهبی قومش یک امر اساسی است که کتاب تثنیه فرمان می‌دهد که باید آن را روزانه به فرزندانشان تعلیم دهند. در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی این حقیقت که خدای ما در ذات یکی است، صحبت می‌کند.
2 نوامبر 2012

درس 11: سه شخص

بسیاری استدلال می‌کنند که آموزه‌ی تثلیث، یک تناقض است و مسیحیان به جای یک خدا، سه خدا را پرستش می‌کنند. در این درس، دکتر اسپرول نشان می‌دهد که درحالیکه آموزه‌ی تثلیث، رمزآلود است، اما به هیچ عنوان متناقض نیست.
1 نوامبر 2011

درس 12: صفات انتقال‌ناپذیر

وقتی ما آموزه‌ی خدا را مطالعه می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که نگران آن هستیم، درک صفات اوست. در این درس، دکتر اسپرول فرق بین صفات انتقال‌پذیر و انتقال‌ناپذیر خدا و پیامدهای عملی آن در زندگی ما را مشخص می‌کند.
9 ژانویه 2011

درس 15: مشیت الهی

طرز فکر سکولار می‌گوید خدا در آسمان یک تماشاچی است و هیچ کنترلی بر اتفاقات روی زمین ندارد. اما مسیحیان همیشه حسّ عمیقی داشتند از این که این دنیای پدر ماست و امور انسان‌ها و ملت‌ها در دستان اوست. در این درس، دکتر اسپرول تأکید می‌کند که خدا فعالانه در حفظ خلقتش دخیل است و حتی اراده‌اش را از طریق تصمیمات هدفمند ما به انجام می رساند.
9 ژانویه 2011

درس 14: اراده‌ی خدا

بسیاری از مسیحیان مطیع، صادقانه می‌خواهند بدانند که اراده‌ی خدا برای زندگیشان چیست. اما وقتی درباره‌ی اراده‌ی خدا صحبت می‌کنیم، باید بین اراده‌ی مکشوف خدا و اراده‌ی مخفی خدا تمایز قائل شویم. در این درس، دکتر اسپرول، این تمایزات را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه آنها را بر اساس کلام خدا بکار ببریم.
9 ژانویه 2011

درس 13: صفات انتقال‌پذیر

صفات انتقال‌پذیر خدا، صفاتی هستند که او با خلقتش تقسیم می‌کند. در این درس، دکتر اسپرول، صفات خدا را بررسی می‌کند و اهمیتشان برای زندگی خداپسندانه را توضیح می‌دهد.