مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

26 سپتامبر 2022

اثرات اضطراب

اضطراب نه تنها روابط اجتماعی را از ما سلب می‌کند، که حتی توانایی و فرصت خدمت‌کردن را نیز از ما می‌گیرد. اضطراب، روابط روحیِ منبعث از مشارکت و سودمندی را از انسان می‌رباید.
25 سپتامبر 2022

حرمت حیات

این آموزه که انسان به‌صورت و به‌شباهت خداوند است، حقیقتا بنیان و ضرورتی است برای درک مسیحی از ماهیت انسان، مقام و ارزش یک شخص، و تمام جوانب اخلاقیات مسیحی.
23 سپتامبر 2022

منشأ اضطراب

اگر جزو افرادی هستید که با اضطراب دست به گریبانید، دو چیز در مورد شما صدق می‌کند: اول اینکه نیازمند اعانت هستید و دوم اینکه، این اعانت و یاری از جانب خداوند می‌آید.
21 سپتامبر 2022

اضطراب چیست؟

در مشغله‌های زندگی روزمره، چشمانمان را به مسیح بدوزیم، مسیح را جستجو کنیم، پادشاهی او را جستجو کنیم و او خود به ما آرامش خواهد داد.
20 سپتامبر 2022

پادزهری بر اضطراب

خداوند به ما فرمان داده که او را بالاتر از همه هر‌کس و هر‌چیز دیگری محبت کنیم و از ما می‌خواهد که همه اضطراب‌های خود را به او بسپاریم زیرا او به ما اهمیت می‌دهد.
14 سپتامبر 2022

مَثَل شبان نیکو

عیسی تنها درِ نجات، شبان نیکو و خدای تجسد یافته است، او با دادن جان خود برای گله آنها را نجات می‌دهد و از آنها نگهداری می‌کند. او گوسفندان گله‌ی خود را می‌شناسد و آنها را دوست دارد. کسانی که واقعاً از آن او هستند نیز صدای او را می‌شناسند و در گله‌ی او امنیت می‌یابند.
12 سپتامبر 2022

مَثَل شخص باجگیر و فریسی

هیچ‌کس با توکّل بر خود در نزد خدا عادل شمرده نمی‌شود. تنها راه اعتماد به عدالت مسیح است. این مایه‌ی فروتنی است که بدانیم چیزی برای ارائه به خدا نداریم. همچنین این کمال شادی است که بدانیم آنچه نیاز ماست در مسیح یافت می‌شود.
9 سپتامبر 2022

مَثَل بیوه زن

به گواه تاریخ دشمنی بین قوم خدا و دنیا در حال افزایش است. ما در ”ایام آخر“ زندگی می‌کنیم، در این دوران ایماندارن باید با ایمان و پایداری در انتظار جاری شدن نهایی عدالت خداوند باشند.
7 سپتامبر 2022

مَثَل کارگران تاکستان

هم‌چشمی و حسادت روح شخص را ویران می‌کند زیرا کاملاً مغایر با این حقیقت است که تمام زندگی هدیه‌ای از جانب خداوند است، و درک این موضوع که بخشش تمام برکات نیکو و حیات در دستان خداوند است باعث رهایی و نجات است.