مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

7 اکتبر 2022

تاریخ کلیسا و مشارکت فرهنگی

حتی فرمان کتاب‌مقدس برای سرمشق‌گیری از مسیح به این معنا نیست که ماموریتی که فقط خاص او هست از آن ماست. نهایت کفر است اگر چنین فکری کنیم.
5 اکتبر 2022

تربیت فرزندان برای پرستش

اگر ما به‌عنوان قوم خدا بخواهیم فرزندانمان را به‌گونه‌ای پرورش دهیم که جلال‌دهنده و حرمت‌نهنده‌ی نام خداوند باشند نباید خود ما از گرد آمدن برای پرستش غافل شویم (عبرانیان ۱۰: ۲۵).
3 اکتبر 2022

به‌راستی داوری نمایید

ما پیوسته با خود کلنجار می‌رویم که گفتن حقیقت در محبت چگونه به نظر می‌رسد. محبت‌ورزیدن به دیگران، دل‌سوز بودن، و نمونه‌ای از فروتنی مسیح‌گونه و محجوب باشیم.
1 اکتبر 2022

انسان‌شناسی مسیحی و زندگی اخلاقی

خدا انسان‌ها را برگزیده است تا ابزار او برای اجرای عدالت باشند. این حقیقت که خدا این وظیفه بزرگ را به انسان‌های (سقوط‌ کرده) واگذار کرده است، شهادت دیگری بر ارزش و منزلت ذاتی ماست.
1 اکتبر 2022

درک شخصیت

مسیحیان می‌دانند که انسان‌ها نیکو آفریده شده‌اند، اما در گناه سقوط کردند و در عصیان بر علیه خدا، به جدایی از هم رسیدند. بدون فیض نجات‌بخش و احیا کننده خداوند، انسان سقوط کرده تنها خشونت را در قلب خود می‌یابد.
30 سپتامبر 2022

ما باکتری نیستیم: استدلالی بر کرامت انسانی

مسیحیت تعلیم می‌دهد که ارزش انسان ریشه در مقدس بودن خدا دارد؛ ارزش انسان منعکس‌کننده‌ی جلال خداست. چراکه انسان‌ها «به‌شباهت» خدا آفریده شده‌اند.
30 سپتامبر 2022

زندگی وفادارانه با اضطراب

بانیان، همچون لوتر و اسپرجن، قویاً معتقد بود که حکمت خدا به مصیبت‌ها و ضعف‌های ما دستور می‌دهد تا برای خیریت ما کار کنند (رومیان ۸: ۲۸).
28 سپتامبر 2022

راهکار غلبه بر اضطراب

پولس کتاب رومیان را برای تسلی و تشویق یک کلیسای تحت حمله نوشت، که آنها بتوانند مظهر و جلوه‌گر فیض باشند. کلیسای کاملاً بهت‌زده، خود را به دست مسیح، شاه شاهان و خدای خدایان سپرد.
26 سپتامبر 2022

به‌کارگیری اخلاق مسیحی در مسائل خاص

ایمان مسیحی جهان‌بینی منسجمی را به ما ارائه می‌دهد که برای مسائل اخلاقی حائز اهمیت ما را هدایت می‌کند. در این مقاله، مروری خواهیم داشت پیرامون نحوه‌ی‌ گفتگوی اخلاق مسیحی در مورد تعدادی از موضوعات بحث‌برانگیز زمانه‌ی خودمان.