مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

7 فوریه 2021

در مسیر یادگیری‌مان با ما صبوری کنید

خداوند پیران کلیسا را می‌خواند تا با شادی و رضایت قلبی جوانترها را با صبر تعلیم داده در شناخت خداوند رشد دهند و جوانان را تا با فروتنی و حرمت نهادن به پیران کلیسا، شریک در حکمتی شودند که خداوند با فیض خود به آن‌ها بخشیده است.
7 فوریه 2021

خوشا به حال حلیمان

«خوشا به حال حلیمان زیرا آنان وارث زمین خواهند شد.» هرچند تاریکی این جهان و دشمنی فرزندان شرارت در پی آن است تا مقدسین مسیح را از برکات زندگی با خدا بی‌بهره نمایند، اما خداوند وعده داده است که حلیمان وارث زمین خواهند شد.
5 فوریه 2021

صبور باشید و دعا کنید

صبر گواهی است بر فعالیت روح‌القدس و یکی از میوه‌های روح نیز صبر است. همانطور که صبر در ذات خداوند است، کلام خدا به ما تعلیم می‌دهد تا در دعا، از خداوند صبر را طلب کنیم و در هر چیز به او نگاه کنیم.
3 فوریه 2021

خوشا به حال رحم‌کنندگان

فیض خداوند لطفی است که به گناهکارانی که سزاوار مجازات هستند ارزانی می‌شود و رحمت، شفقتی است بر رنجهای آنها، مانند یک همدردی.
1 فوریه 2021

استحصال ابزار فیض

ابزار فیض به ما بخشیده شده است تا از طریق آن در مسیح رشد کنیم و خدای تثلیث به خاطر نام خودش از ابزار فیض برای کشتن گناه در ما و هدایت‌مان به سوی عادل‌شمردگی استفاده می‌کند.
1 فوریه 2021

فرمانروایی از بیت‌لحم

در این دنیای تاریک و خطرناک، میکاه نه تنها از قضاوت، بلکه از امید نیز سخن گفت. او پیش‌گویی کرد: مسیح موعود، شاه شاهان، که طلوع‌های‌ او از قدیم‌ و از ایام‌ ازل‌ بوده‌، در مکانی بسیار حقیر، در آخوری پست، در بِیت‌لَحِم افراته، بدنیا خواهد آمد.
19 اکتبر 2020

علت ابزاری عادل شمردگی

ایمان، بستر عادل شمردگی ما نیست. بستر عادل شمردگی ما عدالت مسیح، شایستگی او است. اصلاح‌گران گفتند که علت افتخارآمیز عادل شمردگی ما، عدالت مسیح به‌تنهایی است.
19 اکتبر 2020

چهار استنباط از الهیات مارتین لوتر

از نظر لوتر، زندگی مسیحی، نوعی زندگی بر پایه انجیل، ساخته‌شده از انجیل، و قوت‌گرفته از انجیل است که فیض مقتدر و آزاد خداوند را نمایش می‌دهد و با قدردانی از آن ناجی که برایمان جان خود را داد تا پایان ادامه می‌یابد.
6 جولای 2020

شام خداوند چیست؟

شام خداوند آیینی مربوط به عهد یا پیمان جدید است که توسط عیسای مسیح در بالاخانه، در شبی که به او خیانت شد بنیان گذاشته شد.