مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

10 آگوست 2022

اسرائیل حقیقی خداوند

عیسی در اوج کار خود تاریخ اسرائیل را به شکلی عالی و کامل تکرار کرد. در سراسر عهدجدید، خداوند با جلال خود آشکار می‌کند که چگونه مسیح موعود، نبوت انبیا، وعده‌ها و طرح خدای تثلیث را تحقّق می‌بخشد.
8 آگوست 2022

کلام خدا به‌عنوان ابزار فیض

کتاب‌مقدس صرفاً مرکب و کاغذ نیست. موعظه‌ی کلام خدا نیز بسیار فراتر از یک سخنرانی است. کلام خدا زنده و مقتدر است، زیرا خداوند از طریق آن به‌طور مؤثر توسط روح‌ قدوس خود عمل می‌کند.مقدس صرفاً مرکب و کاغذ نیست. موعظه‌ی کلام خدا نیز بسیار فراتر از یک سخنرانی است. کلام خدا زنده و مقتدر است، زیرا خداوند از طریق آن به‌طور مؤثر توسط روح‌ قدوس خود عمل می‌کند.
6 آگوست 2022

آیین‌ها به‌عنوان ابزار فیض

آیین‌ها اگرچه مهم هستند، اما مسیح را به خودی خود و به نحوی عرفانی به ما اعطا نمی‌کنند. با این حال، وقتی آیین‌ها به درستی انجام شوند، ابزارهای حیاتی فیض بوده و ما را به جهت راه رفتن با خدا تقویت می‌کنند.
3 آگوست 2022

ابزارهای متداول فیض

اگر واقعاً معتقدیم که خدا حاکم است، باید به ابزارهایی که او برای رسیدن به اهداف مورد نظرش تعیین نموده اعتماد کنیم. ابزار معمولی فیض، یعنی کلام خدا، دعا، آیین‌های تعمید و شام خداوند، و به همراه همه‌ی آنها انضباط کلیسایی و رسیدگی روحانی.
2 آگوست 2022

برکت یافته

ایمانداران در مسیح برکته یافته‌ هستند زیرا او لعنت گناه را بر خود گرفت، رنج کشید و برای آنها متحمل غضب خدا گردید. افرادی که مسیح را رد کرده‌اند تحت محکومیت خداوند بوده و سرانجامِ برکات ظاهری این جهان برای آنها محکومیت ابدی خواهد بود.
31 جولای 2022

جاه‌طلبی خداپسندانه

واژه‌ی جاه‌طلبی برای ما همواره تعریفی منفی داشته. اما کتاب مقدس از جاه‌طلبی خداپسندانه سخن می‌گوید. داشتن اهدافی عالی برای جلال خداوند و حریص بودن برای تقدس و انجام اراده‌ی او.
29 جولای 2022

محزون ولی دائماً شادمان

شادی‌جویی مسیحی یک شادی و سرخوشی بی‌دلیل و کم‌اهمیّت یا موضوعی بی‌ارزش نیست. شادی مسیحی صرفاً به معنی خنده بر لب داشتن نیست و چنین شادی ظاهری ربطی به شادی‌جویی حقیقی در مسیح ندارد.
16 جولای 2022

وضعیت میانی

وضعیت میانی به زمانی بین مرگ یک ایماندار مسیحی تا رستاخیز او در بازگشت مسیح گفته می‌شود. وقتی عیسی مردگان را زنده می‌کند، روح و جسم را پیوند می‌دهد و غیرفانی می‌سازد، تا برای زندگی ابدی و اقامت در آسمان و زمین جدید مهیا شوند.
16 جولای 2022

فقط کتاب‌مقدس

داور نهایی تمامی مشاجرات دینی، دستورات شوراها، دیدگاه‌ افراد، تعالیم و نظرات شخصی که باید با ارجاع به او مورد بررسی قرار بگیرد و ما باید در رأی او آرامی بیابیم، روح‌القدس است که از طریق کتا‌ب‌مقدّس سخن می‌گوید.