مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

29 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: پایداری مقدسین

اطمینان من به پایداری‌ام، در توانایی خودم برای مقاومت نیست. اطمینانم بر قدرت مسیح برای حفظ من در فیض و بر قدرت شفاعت او قرار دارد. او ما را در امنیت به منزل خواهد رساند.
28 ژوئن 2020

کتاب‌مقدس درباره‌ی اعتیاد چه می‌گوید؟

با وجود اینکه به نظر می‌رسد کلمه‌ی «اعتیاد» اصطلاحی مناسب برای توصیف هرگونه درگیری اجباری و از سر عادت، این اصطلاح در کتاب‌مقدس یافت نمی‌شود که به جای آن، از اصل غالب گناه استفاده می‌کند.
22 ژوئن 2020

چرا مسیحیان باید کتاب‌مقدس را مطالعه کنند؟

چون کتاب‌مقدس توسط خدای قادر مطلق الهام شده است، یک دارایی ارزشمند و مفید به ما می‌دهد، و آن دارایی، آموزه است.
22 ژوئن 2020

چرا مسیحیان روز یکشنبه عبادت می‌کنند؟

از آفرینش تا زمان مسیح، قوم خدا شش روز کار و در روز هفتم استراحت کرده‌اند. از کار مسیح تا زمان تکمیل ملکوت، قوم خدا با نگاهی به پشت سر و کار تمام شده‌ی مسیح، در اولین روز هفته استراحت و شش روز دیگر را کار می‌کنند.
15 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: فیض مقاومت‌ناپذیر

تفکر این است که فیض خدا آنقدر قدرتمند است که توانایی غلبه بر مقاومت طبیعی ما را دارد. روح‌القدس تمایل و وضع اراده‌ی ما را تغییر می‌دهد تا در حالیکه ما قبلا نسبت به پذیرش مسیح بی‌میل بودیم، اکنون مایلیم و حتی فراتر از آن.
15 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: کفاره‌ی محدود

فکر می‌کنم از بین همه‌ی پنج نکته‌ی کالونیسم، کفاره‌ی محدود بحث ‌برانگیزترین و آن است که احتمالا بیشترین سردرگمی. این آموزه عمدتاً به هدف اصلی، نقشه، یا طرح خدا از فرستادن مسیح به دنیا برای مرگ روی صلیب می‌پردازد.
8 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: برگزیدگی بی‌قید و شرط

دیدگاه اصلاحات درباره‌ی برگزیدگی، تحت عنوان «برگزیدگی بی‌قید و شرط» شناخته می‌شود که یعنی برگزیدگی بر تصمیم حاکمت مطلق خدا برای نجات هر کسی قرار دارد که او از نجات آن خشنود می‌شود.
8 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: تباهی کامل

ایده‌ی «کامل» در تباهی کامل به این معنی نیست که همه‌ی افراد بشر به اندازه‌ای که امکان دارد شرور هستند. معنای آن این است که سقوط آنقدر جدی بود که بر تمامیت بشر تاثیر گذاشته است.
1 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: مقدمه

پنج اصل امروزه از طریق مخفف بسیار مشهور تولیپ شود، عبارتند از: تباهی کامل، برگزیدگی بی‌قید و شرط، کفاره‌‌ی محدود، فیض مقاومت‌ناپذیر، و پایداری مقدسین.