شالوده‌ها، بخش سه

شالوده‌ها، بخش سه

چون ما با گناه فاسد شده‌ایم، هیچ‌یک از ما در خودمان و از خودمان این توانایی را نداریم که به سوی خدا برویم. ما چگونه می‌توانیم نجات پُر از فیض او را از طریق عیسی مسیح دریافت کنیم؟ در این مجموعه، دکتر آر.سی. اسپرول، ما را با شخص و عمل روح‌القدس آشنا می‌کند. پس از اینکه روح خدا ما را از مرگ روحانی بیرون آورده و قلبی تازه به ما می‌بخشد، فقط از طریق ایمان ما را با مسیح متحد می‌سازد، و باعث می‌شود که در قدوسیت و توبه رشد کنیم، و ما را تا به آخر در ایمان حفظ می‌کند.