روح‌القدس کیست؟

روح‌القدس کیست؟

هرچند روح‌القدس، گاه شخصیّت کم‌رنگ و فراموش شده در تثلیث اقدس است، حضور و کار او امّا جلوه‌ای پررنگ در سرتاسر تاریخ رستگاری و نجات بشر دارد. در این دروس دوازده‌گانه، دکتر سینکلر فرگوسن به جستاری درباره‌ی کار سوّمین شخص تثلیث اقدس در جای‌جای کلام مقدّس خدا – از آفرینش تا کار مسیح و اکنون سکونت او در دل‌های ما می‌پردازد. در این مسیر، او به روشن‌گری نقش حیاتی روح‌القدس می‌پردازد. هدف دکتر فرگوسن آن است که به ما کمک کند تا افزون بر شناخت قدرت و کار روح‌القدس در درون ما، او را به‌عنوان یک شخص، بشناسیم.


WHS 4

وسوسه‌هایی که عیسی در بیابان، با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد، جلوه‌ها و گوشه‌هایی شگرف از بردباری و شکیبایی پارسامنشانه و عدالت‌پیشگی او در رویارویی با دشوارترین آزمون‌ها و تجربیّات، به‌شمار می‌رود. عیسی با دریافت تأیید پدر و مسح به روح‌القدس در تعمیدش به آب، ناتوانا و رنج کشیده، پیروزی‌ای را به‌دست آورد که پدر نخستین ما یعنی آدم اوّل، در کسب آن، شکست خورده بود و پا به عرصه‌ای از کار خدمت نهاد که به پیروزی و رستاخیز او منتهی می‌شد. عیسی امّا تنها و بی‌یاور، به پیکار با این وسوسه‌ها و آزمایشات، نرفت، بلکه یاررسی و پشتیبانی همراه همیشگی‌اش، یعنی روح‌القدس را دریافت نمود، روح‌القدس، همان شخص بود که عیسی را در بیابان، راهنمایی و هدایت می‌کرد. روح‌القدس، سررشته‌ی ترتیب این روی‌دادها را به‌دست داشت و به عیسی کمک می‌کرد تا بتواند شیطان را توبیخ کرده و به جایگاه شایسته‌ی خود که همانا نجات دادن ماست، دست یابد.

درس 4: سکونت در درون